นางสาวนันทิยา กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวิรุช เหลืองวันทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รถยนต์ ออกตรวจสถานประกอบการ

16 มกราคม 2566

       วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวนันทิยา กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวิรุช เหลืองวันทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางณิชาภัทร ร่วมสันเทียะ นักวิชาการประกันสังคม 4 พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ บุญพรหม พนักงานขับรถยนต์ ออกตรวจสถานประกอบการให้ความรู้ คำแนะนำแก่นายจ้างในการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Service),(e-Payment) ในพื้นที่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอสระใคร และอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย